Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2016

Το φετινό σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας θα διεξαχθεί από το πρωί της Παρασκευής 8 Ιουλίου έως το πρωί της Κυριακής 10 Ιουλίου.

Θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 θεματικές ενότητες για τις οποίες μπορείτε να μας στείλετε τις προτάσεις σας στο team@infostrag.gr

 1. Ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ευφυών Πόλεων
  • Επιστημονική βιβλιογραφία
   • Έννοια
   • Δείκτες
   • Παράγοντες-προϋποθέσεις (τεχνολογικοί, κοινωνικοοικονομικοί, πολιτικοί, διοικητικοί)
  • Πολιτικές/Στρατηγικές ΕΕ, άλλων οργανισμών και χωρών
  • Διεθνείς καλές πρακτικές
 1. Αποδοτικότερη λειτουργία δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση: Προοπτικές, εμπόδια, προκλήσεις
  • Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (κυκλοφορία/στάθμευση οχημάτων, αστικές συγκοινωνίες κλπ.)
  • Βιώσιμα Κτίρια & Πολεοδομικά Συγκροτήματα (ενέργεια, φωτισμός, απορρίμματα κλπ.)
  • Ολοκληρωμένες Υποδομές (ΤΠΕ) και Διαδικασίες (διαλειτουργικότητα, ανοιχτά πρότυπα και αρχιτεκτονικές, ανοιχτά δεδομένα κλπ.)
 1. Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα στο περιβάλλον της κρίσης: Ευκαιρία ή πολυτέλεια?
  • Ερευνητικά δίκτυα
  • Συνεργατικοί πόλοι καινοτομίας (διασύνδεση δήμων – πανεπιστημίων/ερευνητικών κέντρων – καινοτόμων επιχειρήσεων – ομάδων πολιτών κλπ.)
  • Creative Industries
  • κ.ά.
 1. Η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη σημερινή συγκυρία.
  • Κεντρική ομιλία και συμμετοχή του Johan Van den Bossche του βέλγικου οργανισμού SO Kwadraat (http://www.sokwadraat.be/index-eng.html) που ασχολείται με την καθοδήγηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.
  • Παρουσίαση επιχειρηματικών εγχειρημάτων (τοπικών και άλλων).