Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2017

Η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει και φέτος το Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙIΕ/ΕΙΕ) στην Ερμούπολη της Σύρου. Το σεμινάριο της ομάδας INFOSTRAG θα διεξαχθεί από το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουλίου έως το πρωί της Κυριακής 9 Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Θα περιλαβάνει 4 θεματικές ενότητες (Παρασκευή πρωί, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα) και μια γενική συζήτηση (Κυριακή πρωί). Η θεματολογία του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialization)
  • Έξυπνη Πόλη (Smart City)
  • Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας
  • Επιπτώσεις του φαινομένου της αυτοματοποίησης της χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας στην οικονομία, στην οργάνωση της εργασίας και στην απασχόληση
  • ΤΠΕ και νέες τάσεις στην Εκπαίδευση
  • Ανοιχτά Δεδομένα για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών