Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >> Άρθρα με ετικέτα : ΔΗΜΟΙ

Πρόταση για εργαστήριο με αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας/γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών. , November 6th, 2012

Στόχος της Ομάδας INFOSTRAG είναι η δημιουργία εργαστηρίου που θα έχει ως αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας-γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών τους με τρόπο που θα οδηγήσει: α) στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες/τοπικές επιχειρήσεις και β) στην αποδοτικότερη/αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων (εξοικονόμηση δαπανών, λήψη καλύτερων αποφάσεων κλπ.) και γ) στην αύξηση της συμμετοχής και συνεισφοράς των δημοτών στα δημοτικά πράγματα.

Αναλυτικότερα, προτείνουμε το εργαστήριο να βασιστεί σε δυο άξονες:

Ο πρώτος είναι ο επανασχεδιασμός, με διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές, των υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη, καθώς και η σταδιακή εισαγωγή νέων υπηρεσιών στους δήμους. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει κοινή πεποίθηση ότι οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάσουν, να βελτιώσουν, να εισάγουν υπηρεσίες, κάνοντας έρευνα των αναγκών των χρηστών (δημοτών, επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων) και (επανα)σχεδιάζοντάς τις μαζί τους. Στο εργαστήριο είναι σημαντικό να αναδείξουμε σχετικές πρακτικές και να προταθούν τρόποι για τη βελτίωσή τους.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το πως οι Δήμοι μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε δράσεις που ενσωματώνουν τη φιλοσοφία της συμμετοχής, της συνεργασίας και των ανοικτών διαδικασιών. Μπορούμε να αναλύσουμε παραδείγματα συμμετοχικού προϋπολογισμού ή άλλων ανοικτών δράσεων που ενσωματώνουν τις παραπάνω πτυχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα να μελετήσουμε το σχεδιασμό τους, να συζητήσουμε τα θέματα που προκύπτουν και να εξετάσουμε τη δυνατότητα μεταφοράς-υλοποίησης σε άλλες κλίμακες και καταστάσεις.

Σκοπός μας είναι στο εργαστήριο να συμμετάσχουν περίπου 10-15 δήμοι διαφόρων πληθυσμιακών και γεωγραφικών κατηγοριών. Το εργαστήριο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των δύο ερευνών πεδίου που πραγματοποίησε η Ομάδα INFOSTRAG στους Δήμους και στους δημότες/τοπικές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Επίσης, θα επιθυμούσαμε το εργαστήριο να είναι ανοιχτό και σε άλλες ερευνητικές ομάδες που έχουν να συνεισφέρουν με ιδέες και επιστημονική γνώση στο ζήτημα αυτό αλλά και θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση της εμπειρίας θεσμικών φορέων όπως του ΕΚΔΔΑ και της ΚΕΔΕ.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο έρευνας, ενεργής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών και προτάσεων και όχι μια απλή παρουσίαση δράσεων και πρακτικών από κάθε δήμο που θα πάρει μέρος στο εργαστήριο. Θεωρούμε ότι πρωταρχικό ζητούμενο θα πρέπει να είναι να ξαναδούμε από διαφορετικές οπτικές πράγματα που θεωρούμε δεδομένα ή διαδικασίες που τώρα φαντάζουν παγιωμένες.
Συνάντηση Σεμιναρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας , October 26th, 2012

Θέματα της συνάντησης ήταν:

1) Η συζήτηση και επεξεργασία των κειμένων:
1.1 Συμπεράσματα Σεμιναρίου Ερμούπολης 2012
1.2 H Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: o δύσβατος δρόμος. Μια πρώτη απόπειρα απολογισμού

2) Παρουσίαση πρότασης για τη δημιουργία εργαστηρίου με αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας/γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών.

Η Συνάντηση έγινε στο Aμφιθέατρο πολυμέσων της βιβλιοθήκης του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στις 5-8μμ.

Κατεβάστε στη συνέχεια τις παρουσιάσεις της συνάντησης.

Παρουσίαση Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «Η κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: ένας δύσβατος δρόμος. Μια πρώτη απόπειρα αναστοχαστικού απολογισμού»

Παρουσίαση Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου με θέμα: «Συμπεράσματα Σεμιναρίου Ερμούπολης 2012»

Παρουσίαση Αλέξανδρου Μελίδη με θέμα: «Ευκαιρία αλλαγής για τους ΟΤΑ – Μαθήματα από 2 έρευνες για τις υπηρεσίες egov σε Δήμους»

Παρέμβαση Γιώργου Οικονομίδη (Δήμος Λάρισας) με θέμα: Μερικές προτάσεις εκσυγχρονισμού/απλοποίησης ιδιαίτερα αναγκαίες στις συνθήκες της κρίσης
Δημιουργία εργαστηρίου για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών και λειτουργιών των δήμων , October 26th, 2012

Η ομάδα INFOSTRAG προγραμματίζει τη δημιουργία εργαστηρίου που θα έχει ως αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας/γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών τους με τρόπο που θα οδηγήσει: α) στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες/τοπικές επιχειρήσεις και β) στην αποδοτικότερη/αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων (εξοικονόμηση δαπανών, λήψη καλύτερων αποφάσεων κλπ.). Στόχος είναι στο εργαστήριο να συμμετάσχουν περίπου 10-15 δήμοι διαφόρων πληθυσμιακών και γεωγραφικών κατηγοριών. Επίσης, η ομάδα INFOSTRAG επιθυμεί το εργαστήριο να είναι ανοιχτό και σε άλλες ερευνητικές ομάδες που έχουν να συνεισφέρουν με ιδέες και επιστημονική γνώση στο ζήτημα αυτό.
Μελέτη για τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΚτΠ του Γ’ΚΠΣ και τις δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ , April 17th, 2011

Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ Μελέτη για τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΚτΠ του Γ’ΚΠΣ και τις δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποτίμηση και αξιολόγηση της αξιοποίησης των έργων ΤΠΕ που έχουν πραγματοποιηθεί στους Δήμους και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την καλύτερη χρήση τους και γενικότερα για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους με τρόπο που θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, στην ουσιαστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών/επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενδυνάμωση του ρόλου του δημότη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και υποδείγματα Τεχνικών Προδιαγραφών , March 21st, 2011

Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη με τίτλο Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους

Εξ’αιτίας του ότι περίπου το 70% του κόστους κατασκευής των δικτύων οπτικών ινών αφορά έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφή, κατασκευή χαντακιών κτλ.) ενδείκνυται ιδιαίτερα κάθε Δήμος κατά την υλοποίηση διαφόρων τεχνικών έργων (κατασκευή/συντήρηση δρόμων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κτλ.) να πραγματοποιεί παράλληλη εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών ή έστω των απαραίτητων σωληνώσεων στις οποίες σε επόμενη φάση θα μπούνε οι οπτικές ίνες. Για το σκοπό αυτό, μπορεί κάθε Δήμος να κάνει χρήση των παρακάτω  υποδειγμάτων τεχνικών προδιαγραφών:

Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
Μελέτη για την Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακή Πλαρφόρμα “e-local government forum” , August 28th, 2010

Η Ομάδα Infostrag εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη για τη Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους.

Επίσης, η Ομάδα Infostrag σχεδίασε και υλοποίησε για την ΚΕΔΚΕ τη διαδικτυακή πλατφόρμα “e-local govrnment forum”, η οποία θα υποστηρίξει τη λειτουργία των θεματικών δικτύων ανταλλαγής γνώσης και κωδικοποίησης της πείρας των στελεχών των δήμων που ασχολούνται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε εδώ το κείμενο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας καθώς και τα δύο τεύχη οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας (για το διαχειριστή και τους χρήστες της πλατφόρμας αντίστοιχα).
Το σεμινάριο της Ερμούπολης του 2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας , June 23rd, 2010

Το σεμινάριο της Ερμούπολης του 2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας είχε ως θέμα: “Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση” και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Αίθουσα παλιού 1ου Γυμνασίου Σύρου) από την Παρασκευή 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 11 Ιουλίου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο.

Δείτε το Πρόγραμμα και τις Εισηγήσεις του Σεμιναρίου
Ημερίδα “Ψηφιακός Δήμος, θεμέλιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης – INFOSYSTEM 2009” , December 1st, 2009

Στο πλαίσιο της έκθεσης INFOSYSTEM 2009 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26/11/2009 – 29/11/2009, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα “Ψηφιακός Δήμος, θεμέλιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης” στην οποία πήραν μέρος φορείς της Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Δείτε τις εισηγήσεις της Ημερίδας στο  http://diktyo.kedke.gr/

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου

Κατεβάστε φωτογραφίες απο την ημερίδα
Μελέτη με θέμα: «Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΟΤΑ για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)» , November 19th, 2009

Μελέτη με θέμα: «Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΟΤΑ για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)»
11o ICT Forum , November 10th, 2009

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 11ο ICT Forum στις 4 και 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Κατα τη διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν εκτενείς συζητήσεις για θέματα όπως η ευρυζωνικότητα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαλειτουργικότητα, το Ανοιχτό Λογισμικό και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους. Δείτε τα Συμπεράσματα του Συνεδρίου στο www.ictplus.gr

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου

Κατεβάστε την εισήγηση του Θεόδωρου Καρούνου
Αναπτυξιακό Συνέδριο Αμανής – Μεταίχμιο Ζωής , August 21st, 2009

Η κίνηση εθελοντικής προσφοράς για την Αμανή (ΑΜΑΝΗ 19) διοργάνωσε συνέδριο την περίοδο 31/7 – 2/8 του 2009 στον Βολισσό του Δήμου Αμανής της Χίου με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για την ενδυνάμωση της περιοχής. Στο συνέδριο αυτό ο Αν. Καθηγητής Γιάννης Καλογήρου απο την Ομάδα INFOSTRAG πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο: «Κατευθύνσεις και προϋποθέσεις εφαρμογής ενός στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης και ποιοτικής τοπικής ανάπτυξης»

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου
Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη” , June 29th, 2009

Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη”
Διημερίδα της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με θέμα:”Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα” , June 12th, 2009

Η εταιρεία “ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) διοργάνωσε διημερίδα με θέμα:”Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα”.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της Διημερίδας

Στη διημερίδα αυτή συμμετείχαν ως εισηγητές και οι Θεόδωρος Καρούνος και Γιάννης Καλογήρου από την Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Ε.Μ.Π..
Ο Θεόδωρος Καρούνος παρουσίασε το έργο “Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Local Government Application Framework-LGAF)” ενώ η εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου είχε ως τίτλο “Εναλλακτικά Σχήματα υλοποίησης καινοτόμων ευρυζωνικών έργων (συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα): Ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Κατεβάστε την παρουσίαση του Θεόδωρου Καρούνου

Κατεβάστε την παρουσίαση του Γιάννη Καλογήρου
Μελέτη Ανάπτυξης Δικτύων FTTx και Τεχνικές Προδιαγραφές , May 14th, 2009

1. Δίκτυα οπτικών ινών μέχρι τους τελικούς συνδρομητές, διεθνείς πρακτικές, επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνικές λύσεις

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

3.Yπόδειγμα τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν δήμοι που κατασκευάζουν δίκτυα αποχέτευσης ή ύδρευσης ώστε να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες σωληνώσεις για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και αντιπροσωπεύει το 70% του κόστους κατασκευής ενός δικτύου οπτικών ινών, Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
Διημερίδα του Δήμου Κοζάνης “O Δήμος Κοζάνης και η ψηφιακή εποχή” , May 7th, 2009

Η ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συμμετείχε στην διημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης με τίτλο “O Δήμος Κοζάνης και η ψηφιακή εποχή” και συγκεκριμένα στην ενότητα “Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πράξη”.

Το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ενότητας ήταν το εξής:

1. «Για μια στρατηγική μετάβασης προς τον ψηφιακό δήμο: Βασικές κατευθύνσεις και αναγκαίες προϋποθέσεις»Εισηγητής: Γιάννης Καλογήρου,  Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ.

2. «Σχεδιαστικές αρχές και Τεχνολογικές επιλογές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ευρυζωνικών υποδομών»Εισηγητής: Θόδωρος Καρούνος, Ερευνητής ΕΜΠ.

3. «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις: Μαθήματα από την εμπειρία του lgaf. (local government application framework)», Εισηγητής: Πέτρος Καβάσαλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4. «Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους», Εισηγήτρια: Βασιλική Καρούνου,  ΕΜΠ.

5. «Αναπτυξιακές επιδράσεις των ευρυζωνικών δικτύων στην τοπική οικονομία και κοινωνία»Εισηγητής: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ερευνητής ΕΜΠ.
Hμερίδα για τη Σύσταση Διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου , March 31st, 2009

Εισήγηση των Γιάννη Καλογήρου, Θεόδωρου Καρούνου και Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου στο πλαίσιο της Hμερίδας για τη Σύσταση Διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διεξήχθη στο Ηράκλειο στις 27 Μαρτίου 2009.

Κατεβάστε την παρουσίαση
Hμερίδα για τη Σύσταση της Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδος , March 4th, 2009

Εισήγηση των Γιάννη Καλογήρου και Θεόδωρου Καρούνου στο πλαίσιο της ημερίδας για τη Σύσταση της Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδος που διεξήχθη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009 στην Πάτρα.

Κατεβάστε την παρουσίαση
Βιβλίο: Δήμοι στη κοινωνία της Πληροφορίας , έκδοση ΚΕΔΚΕ , November 27th, 2008


[περισσότερα.. » ]